Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Nataša Katanić

Obrana diplomskog ispita studentice Nataša Katanić održati će se dana 5. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj temperaturnih ekstrema na proljetno – ljetni razvoj zajednice zooplanktona“.

RELATED POSTS