Obavijest: Obrana diplomskog ispita studentice Anite Ament

Obrana diplomskog ispita studentice Anite Ament održati će se dana 28.09.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Odgovor klijanaca ozime pšenice na fiziološku sušu: mogućnost za rani probir osjetljivih i tolerantnih genotipova“.

RELATED POSTS