Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marije Jovanovac

Obrana diplomskog ispita studentice Marije Jovanovac održati će se dana 25.09.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: “Inventarizacija vodenih kukaca (Heteroptera i Coleoptera) na području Biljskog rita s posebnim osvrtom na zaštićenu vrstu Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) “.

RELATED POSTS