Obrana diplomskog ispita studentice Ribić Lidije

Obrana diplomskog ispita studentice Ribić Lidije održati će se dana 22.09.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:30 h u predavaonici 319 na III katu.
Naslov teme diplomskog rada: „Analiza kvalitete vode za piće na području Osječko-baranjske županije tijekom 2019. godine“.

RELATED POSTS