Objavljen je novi Erasmus+ natječaj za studente, za ljetni semestar ak. godine 20./21. Natječaj je otvoren do 16. listopada 2020.

Link natječaja:
http://www.unios.hr/sveuciliste-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-objavljuje-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-studentima-za-mobilnost-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-u-akademskoj/

Za sve upite možete se obratiti Erasmus koordinatoru Izv. prof. dr. sc. Meliti Mihaljević na e-mail: mmihaljevic@biologija.unios.hr
ili gđi Josipa Pleša na e-mail:jplesa@unios.hr

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3
31 000 Osijek

RELATED POSTS