Obavijest o pismenim ispitima iz kolegija Ekologija kopnenih staništa, Inventarizacija biološke raznolikosti, Animalna fiziologija 1, Ekološko modeliranje i predviđanje, Ekonomika okoliša i Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiju

Pismeni ispit iz predmeta: Ekologija kopnenih staništa, Inventarizacija biološke raznolikosti, Animalna fiziologija 1, Ekološko modeliranje i predviđanje, Ekonomika okoliša i Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji održat će se u srijedu 16.09. u prostoriji 226 s
početkom u 9 sati.

RELATED POSTS