Otvoreno radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za istraživanje mora i okoliša na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

Otvoreno radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za istraživanje mora i okoliša na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

Suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere, za rad na HRZZ projektu: „Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima – CELLSTRESS“, za rad na razvoju i karakterizaciji morskih bioinspiriranih nosača, 1 izvršitelj/-ica Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biologije ili srodnih polja,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

  • iskustvo u radu sa staničnim kulturama,
  • iskustvo u korištenju mikroskopskih tehnika, površinskih tehnika,
  • autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području kemije, biologije, biotehnologije i/ili na interdisciplinarnim znanstvenim radovima,
  • sudjelovanje na istraživačkim projektima.

kontakt: ivosevic{at}irb.hr

Poziv možete preuzeti i u PDF-u ovdje.

RELATED POSTS