Ljetni rokovi izv.prof.dr.sc. Valentine Pavić

S obzirom na novonastalu situaciju, svi ljetni ispitni rokovi kod izv.prof.dr.sc. V. Pavić održati će se online putem e-kolegija.

29. 06. 2020. Organska kemija 1 u 11 h

06.07.2020. Opća (1) i anorganska (1) kemija u 9 h

06.07.2020. Osnovni praktikum opće kemije u 12 h

27.07.2020. Organska kemija 1 u 11h 

Napomena: STUDENTI KOJI NISU USPISANI U E-KOLEGIJ, JAVITI SE NA MAIL IZV.PROF.DR.SC. V. PAVIĆ RADI UPISA

RELATED POSTS