Redovni ljetni ispitni rok izv.prof. dr.sc. Pavić

Redovni ljetni ispitni rok izv.prof. dr.sc. Pavić održati će se na sljedeći način:
15.06.2020. Opća (1) i anorganska (1) kemija u 9h  putem e-kolegija na platformi Merlin
16.06.2020. Osnovni praktikum opće kemije 10-12h predavaonici 201
prema dogovoru: Biomolekule u hrani, Biokemijske osnove djelovanja lijekova, Metodičke vježbe iz kemije
29.06.2020.  Organska kemija 1 11-13h predavaonici 201

RELATED POSTS