Obavjest o kolokviju za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Svi oni koji su u ovoj ak. god. odslušali kolegij Organska kemija 1, a nisu na vrijeme predali zadaće iz seminara, ili su imali manje od 50 % bodova, a nisu predali ispravak zadaće moraju pristupiti kolokviju.

Kolokvij će se održati 16.6. i 7.7. od 10-11 h.

Potrebno se OBVEZNO prijaviti 3 dana ranije na mail vbusic@ptfos.hr.

Za sve ostale studente koji su ranije odslušali kolegij također vrijede isti rokovi za seminar i ista pravila za najavu pristupanja kolokviju.

Valentina Bušić

RELATED POSTS