Rezultati pisanog ispita iz Neurobiologije održanog 10. lipnja 2020.

Rezultati pisanog ispita iz Neurobiologije održanog 10. lipnja 2020.
1. Krunoslav Baotić 64% dovoljan (2)
2. Morena Matanović 53% nedovoljan (1)
3. Dominik Guzalić 48% nedovoljan (1)

Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak u 10:00h kod prof. dr. sc. Heffer na Medicinskom fakultetu

RELATED POSTS