Raspored po prostorijama i vremenu održavanja pismenog ispita kod prof. dr. sc. Janje Horvatić, 15. 06. 2020. godine:

Raspored po prostorijama i vremenu održavanja pismenog ispita kod prof. dr. sc. Janje Horvatić, 15. 06. 2020. godine:

Fiziologija bilja 1

U sobi 201 od 8:30 do 10:15 sati pišu studenti ispit iz Fiziologije bilja 1 (br.1 do 19):

1.Balić Nikola
2.Beloša Deni
3.Biloš Darijan
4.Blažević Vlatka
5.Božić Ana
6.Bučko Vedrana
7.Cahunek Iva
8.Dadić Helena
9.Damjanović Sanela
10.Dominković Katarina
11.Draganić Nikolina
12.Fekete Dorotea
13.Flauder Emil
14.Gašparić Matija
15.Gilman Kristina
16.Gutić Tea
17.Hipp Hana
18.Kalčić Mihaela
19.Koloda Valentina

U sobi 319 od 8:30 do 10:15 pišu studenti ispit iz Fiziologije bilja 1 (br. 20 do 39):

20.Kordić Martina
21.Kovačić LucijaSara
22.Lukić Diana
23.Melnjak Anja
24.Milanović Valentina
25.Mirković Gabrijel
26.Mrmić Stella
27.Mustafi Manuela
28.Ogrizek Sara
29.Ostojić Sonja
30.Pavičić Ana Marija
31.Sabljić Kristina
32.Saraga Ivana
33.Skuzin Ivana
34.Sošić Zlata
35.Tomić Lucija
36.Tovilo Rita
37.Vučinovec Paula
38.Živković Emanuel
39.Korpar Tišov Kornelija Emanuel

Studenti koji su prijavili pismeni ispit iz Ekologije bilja, Fiziologije bilja 2 i Molekularne ekofiziologije bilja pišu u sobi 319 od 10:30 do 12:15 sati.

Svi studenti su položili Fiziologiju stresa biljaka i trebaju doći na upis ocjene 15. 6. od 9 do 10 sati u prostoriju 306.

 

RELATED POSTS