Obavijest studentima: Kolokvij za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Obavještavaju se studenti da će se kolokvij za seminar iz kolegija Organska kemija 1 održati u sljedećim terminima: 30. siječnja 2020. godine i 13. veljače 2020. u 10.00 sati u predavaonici P-4 Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Franje Kuhača 18. Potrebno je na kolokvij ponijeti arak trgovačkog papira te najkasnije 2 dana prije termina poslati popis studenta koji