Odluka o usvajanju tema završnih radova za ak. 2019./2020. godinu

Na temelju članka 44. stavak l. Pravilnika Odjela za biologiju i sukladno članku 3. Pravilnika o završnom radu Odjela za biologiju-pročišćeni tekst, Vijeće Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jutja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Vijeće) je na l. redovitoj sjednici u akademskoj 2019./2020. godini, održanoj 31. listopada 2019. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijelo sljedeću

ODLUKU

o usvajanju tema završnih radova za ak. 2019./2020. godinu

I

Usvajaju se teme završnih radova u ak. 2019./2020. godini, možete ih preuzeti ovdje. [PDF]

II

Student je dužan do 31. siječnja 2020. godine predati Obrazac l u Ured za studente.
Završni radovi moraju se predati mentoru najkasnije do 15. lipnja 2020. godine, a Uredu za studente najkasnije do 15. srpnja 2020. godine.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RELATED POSTS