Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera: Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja“.

RELATED POSTS