Obrana diplomskog ispita studentice Tee Kristić

Obrana diplomskog ispita studentice Tee Kristić

Obrana diplomskog ispita studentice Tee Kristić održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Promjene fun.kcionalnih skupina fitoplanktona u Sakadaškom jezeru (Park prirode Kopački rit)“.

RELATED POSTS