Obrana diplomskog ispita studentice Tee Galinović

Obrana diplomskog ispita studentice Tee Galinović

Obrana diplomskog ispita studentice Tee Galinović održati će se dana 22.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj veličine nanočestica srebra na biokemijske markere i reprodukciju kod vrste Enchytraeus albidus (Oligochaeta)“.

RELATED POSTS