Obrana diplomskog ispita studentice Ane Bukić

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Bukić

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Bukić održati će se dana 18.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Raznolikost i zastupljenost dijatomeja u fitoplanktonu Sakadaškog jezera (Park prirode Kopački rit)“.