Obrana diplomskog ispita studentice Jelene Kovačević

Obrana diplomskog ispita studentice Jelene Kovačević

Obrana diplomskog ispita studentice Jelene Kovačević održati će se dana 10.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 320 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Fauna tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) različitih stanišnih tipova u gradu Osijeku“.

RELATED POSTS