Podsjetnik – Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaje za dodjelu državnih stipendija

Podsjetnik – Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaje za dodjelu državnih stipendija   Rok za prijavu je 4. studenog 2019. godine u 12 sati.    Podsjećamo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je dva javna natječaja za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2019./2020. Natječaj za dodjelu 10 000 državnih stipendija za akademsku godinu

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera: Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja“.

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković održati će se dana 25.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Zastupljenost lišajeva iz sveze Lobarion pulmonariae u Parku prirode Papuk“. „Molekularna karakterizacija i klinički značaj novog humanog papiloma virusa 159“.

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić održati će se dana 29.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj različitih procesnih parametara na antibakterijsku i antioksidativnu aktivnost ekstrakata listova kadulje (Salvia officinalis L.) dobivenih ekstrakcijom superkritičnim CO₂ “.