Odluka o izboru u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz natječaja objavljenog 19.07.2019.

Na temelju članaka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-0USRH, 46/07., 63111., 94/13., 139/13., 101/14.- OUSRH i 60/15.-0USRH, 131/17), članka 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pročišćeni tekst, članka 44. stavka l. podstavka 10. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst i sukladno članku 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 15. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva s mišljenjem i prijedlogom za izbor u suradničko zvanje asistenta od ll. rujna 2019., Vijeće Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Vijeće) na ll. redovitoj sjednici u akademskoj 2018./2019. godini održanoj 26. rujna 2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda donijelo je sljedeću

ODLUKU

o izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  1. Nikolina Sabo, mag. educ. biol. et chem., bira se u suradničko zvanje asistenta i na suradničko radno asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
  2.  Asistentica iz točke l. ove Odluke bira se u suradničko zvanje asistenta na vrijeme do povratka dr. sc. Martine Varga, poslijedoktorandice Odjela za biologiju s bolovanja.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluku u cjelosti možete preuzeti ovdje. (PDF)

Životopis Nikoline Sabo možete preuzeti ovdje.  (PDF)

RELATED POSTS