Obrana diplomskog ispita studentice Milice Dugić

Obrana diplomskog ispita studentice Milice Dugić

Obrana diplomskog ispita studentice Milice Dugićodržati će se dana 27.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: : „Sortno i tkivno-specifični učinak kadmija na oksidacijski i antioksidacijski status tri kultivata soje (Glycine max)“.

RELATED POSTS