Auto skica

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Jukić

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Jukićodržati će se dana 27.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 320 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Ekološka osviještenost studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s obzirom na područje studiranja“.

RELATED POSTS