Obrana diplomskog ispita studenta Luke Ivankovića

Obrana diplomskog ispita studenta Luke Ivankovića

Obrana diplomskog ispita studenta Luke Ivankovićaodržati će se dana 25.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Djelovanje propikonazola i klorantraniliprola na obraštaj tla cijanobakterijom Cylindrospermum sp.“.

RELATED POSTS