Obrana diplomskog ispita studenta Josipa Komljenovića

Obrana diplomskog ispita studenta Josipa Komljenovića

Obrana diplomskog ispita studenta Josipa Komljenovićaodržati će se dana 27.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Gniježđenje sive čaplje (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) u Hrvatskoj 2019. godine“.

RELATED POSTS