Obrana diplomskog ispita studentice Dore Bjedov

Obrana diplomskog ispita studentice Dore Bjedov

Obrana diplomskog ispita studentice Dore Bjedovodržati će se dana 20.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj klorpirifosa na molekularne biomarkere u različitim dijelovima tijela gujavice Lumbricus terrestris L.“

RELATED POSTS