Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marije Hmura

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marije Hmura

Obrana diplomskog ispita studentice Marije Hmura, održati će se dana 19.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj fungicida Pyrus 400 SC na ponašanje, aktivnost enzima i aktivnost efluks crpke u gujavici Eisenia andrei“.

RELATED POSTS