Poziv na pisanu provjeru znanja (testiranje)

Pristupnicima natječaja objavljenog 19.7.2019. za točku 4. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za bolovanje.
Tekst poziva preuzmite ovdje. (PDF)

RELATED POSTS