Nastupno predavanje dr.sc. Željke Lončarić

Na temelju točke čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. st 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05.) i članku

Odluka o izboru u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz natječaja objavljenog 19.07.2019.

Na temelju članaka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-0USRH, 46/07., 63111., 94/13., 139/13., 101/14.- OUSRH i 60/15.-0USRH, 131/17), članka 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pročišćeni tekst, članka 44. stavka l. podstavka 10. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst i sukladno članku 41. Pravilnika o provedbi

Natječaj za izbor i za izbor i prijem 27.09.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku    Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ   za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno

Poziv na predavanje dr.sc. Matthew Willman

U petak, 27. rujna 2019. godine, na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek dolazi dr. sc. Matthew Willman(https://allianceforscience.cornell.edu/team/dr-matthew-r-willmann/), Director of the Plant Transformation Facility at Cornell University within Cornell University’s College of Agriculture and Life Sciences and its School of Integrative Plant Science (https://sips.cals.cornell.edu/research/plant-transformation-facility/). Dr. sc. Matthew Willman je znanstvenik iz područja biljne genetike, doktorirao je na

Europska noć istraživača

U sklopu međunarodnog projekta Europska noć istraživača Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizira završnu manifestaciju pod nazivom Tržnica budućnosti koja će se održati u dvorištu Rektorata, Trg Svetog Trojstva 3, u petak, 27. rujna 2019. s početkom u 17 sati. Ovaj jedinstven događaj posjetiteljima nudi viziju tržnice budućnosti uz vizualne efekte hrane i pića