Kolokvij za seminar iz kolegija Orgasnka kemija 1

Kolokvij za seminar iz kolegija Orgasnka kemija 1 održat će se dana 2.9. u 8.00 sati u Predavaonici 1 na 1. katu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, Franje Kuhača 18.
Svi koji pristupaju kolokviju moraju sa sobom ponijeti arak trgovačkog papira i kemijsku olovku.

RELATED POSTS