Obrana diplomskog ispita Josipe Ćosić

Obrana diplomskog ispita studentice Josipe Ćosić, održati će se dana 22.07.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Sortno i tkivno-specifični učinak kadmija na metabolizam glutationa u tri kultivara soje (Glycine max L.)“.

RELATED POSTS