Obavijest: Ispitni rok doc .dr. sc. Dubravke Čerba

Raspored usmenih ispita za kolegije čiji su se pismeni ispit održali u ponedjeljak 8.7.2019. je sljedeći:

Raspored za usmeni ispit iz kolegija Beskralježnjaci – četvrtak 11.7.2019.

Ime i prezime                                    u 14 sati

Karlo Fičko

Josip Krpan

Ime i prezime                                    u 15:30 sati

Stella Glavić

Anđelko Kažimir

Raspored za usmeni ispit iz kolegija Embriologija i evolucija organskih sustava – četvrtak 11.7.2019.

Ime i prezime                                    u 11 sati

Ivan Rimac

Nera Vuić

Ime i prezime                                    u 12 sati

Ana Martinović

Anita Ament

Raspored za usmeni ispit iz kolegija Evolucija – petak 12.7.2019.

Ime i prezime                                    u 9 sati

Martina Božičević

Elena Perić

Ramona Sekulić

Lorena Zubaj

Ime i prezime                                    u 10:30 sati

Nikolina Boić

Jelena Martinčić

Josip Nikolić

Ime i prezime                                    u 12 sati

Bernard Jarić

Sanja Mužik

Barbara Radić

Helena Vilc

RELATED POSTS