Obrana diplomskog ispita studenta Marka Plandera

Obrana diplomskog ispita studenta Marka Planderaodržati će se dana 01.07.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: : „Utvrđivanje miskoncepcija i konceptualnog razumijevanja u iskazivanju kvantitativnog sastava smjese u nastavi kemije“.

RELATED POSTS