Obrana diplomskog ispita studenta Marina Škore

Obrana diplomskog ispita studenta Marina Škore, održati će se dana 14.05.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 320 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: : „Utjecaj fenofaze i genotipa na sadržaj fruktana u ječmu (Hordeum vulgare L.)“.

RELATED POSTS