Rezultati pisanog dijela ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanog 25.04.2019.

Osnovni praktikum opće kemije

JMBAG OCJENA
0285008001 1
0285007740 1
Opće (1) i anorganske kemije (1)

JMBAG OCJENA
0285007670 1
0285007964 1
0285007852 1
Organske kemije (1)

JMBAG OCJENA
0285007254 1
0285007618 1
0285006967 2
0285007457 3
0285007046 1
0285007499 2
0285007483 3
0285007478 1
0285007345 3
0285007051 2
0285006395 2
0285007574 1
0285007392 1
0285006311 2
0285007420 1
0285006930 1
Javiti se u ponedjeljak 29.04.2019. u 17 h u predavaonici 201 radi dogovora za usmeni dio ispita.
Doc.dr.sc. V. Pavić

RELATED POSTS