Škola za život – virtualne učionice

Obrazovna reforma Škola za život uspješno je započela u 74 osnovne i srednje škole koje su uključene u eksperimentalni program, a ove će godine frontalna provedba reforme obuhvatiti sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Frontalno uvođenje obrazovne reforme u sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj započelo je otvaranjem predmetnih virtualnih učionica namijenjenih svim učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u prosincu 2018. Učionice su organizirane po predmetima, a predmeti koji imaju veći broj sudionika podijeljeni su u više virtualnih učionica. U svakoj od virtualnih učionica provodi se edukacija o različitim temama, primjerice: Učiti kako učiti, Digitalni alati, Rješavanje problema, od ishoda do aktivnosti itd.

Tablica s popisom virtualnih učionica po predmetima i pripadnih poveznica dostupna je na mrežnoj stranici https://skolazazivot.hr/virtualne-ucionice-za-sve/, a za ulazak vam je dovoljan AAI@EduHr elektronički identitet.

RELATED POSTS