Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Sabo

Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Sabo održati će se dana 06.03.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:30 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj selena na sadržaj glutationa i antioksidacijsku aktivnost u stanicama alge Monoraphidium cf. contortum.“

RELATED POSTS