Rezultati pisanog dijela ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanog 05.02.2019.

Osnovni praktikum opće kemije
JMBAG         OCJENA
1312103194 1 (nedovoljan)
0285008316 2 (dovoljan)
Završna ocjena može se upisati nakon ispunjavanja obveze predaje referata za JMBAG 0285008316 u utorak 11.02.2019. u 11h.

Opće (1) i anorganske kemije (1)
JMBAG          OCJENA
0285007275 1 (nedovoljan)

Organske kemije (1)
JMBAG         OCJENA
0119033629 1 (nedovoljan)

Doc.dr.sc. V. Pavić

RELATED POSTS