IAESTE – natječaj

U veljači IAESTE organizira natječaj za plaćenu stručnu praksu u inozemstvu i ovim putem Vas molim da tu informaciju podijelite sa svojim studentima tj. da podijelite na stranicama fakulteta. Mailu prilažem sliku natječaja.
Natječaj će trajati od 4. veljače do 24. veljače 2019. i na njega se mogu prijaviti svi studenti koji imaju minimalno 105 ECTS ili su upisani u treću godinu preddiplomskog studija.
Više informacija studenti mogu pronaći na www.iaeste.hr/natjecaj ili nas mogu kontaktirati na osijek-outgoing@iaeste.hr

RELATED POSTS