Važno: Obavijesti doc.dr.sc. Valentine Pavić

Nadoknada neodrađenih vježbi iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije započeti će kolokvijem 28.01.2019. u 9 h u kod doc.dr.sc. Pavić, nakon čega će se vježbe odraditi u 11 h u sobi 304.  
 
Završni kolokvij iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije održati će se 31.01.2019. u 09 h u predavaonici 201.
Drugi djelomični pisani ispit iz kolegija Opća (1) i anorganska (1) kemija održati će se 30.01.2019. u 11 h u predavaonici 201.
Zimski ispitni rokovi kod doc.dr.sc V. Pavić održati će se u 05.02. 2019. i 19.02.2019. u 8 h u predavaonici 201.

RELATED POSTS