NATJEČAJ za dodjelu godišnje nagrade Hrvatske udruge genetičkih inženjera

Hrvatska udruga genetičkih inženjera (HUGI) objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu godišnje nagrade Hrvatske udruge genetičkih inženjera

Zoran Zgaga

za akademsku godinu 2017./2018.

Nagrada je posvećena uspomeni na Zorana Zgagu, redovitog profesora Prehrambenobiotehnološkog fakulteta, jednog od osnivača i predsjednika Hrvatske udruge genetičkih inženjera koji je generacije studenata poučavao molekularnoj genetici i genetičkom inženjerstvu.

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve osobe koje su završile neki od Sveučilišnih diplomskih studija u Republici Hrvatskoj, a tijekom izrade diplomskog rada su primjenjivale metode
genetičkog inženjerstva te u godini u kojoj je raspisan natječaj navršavaju najviše 26 godina života. Istom pristupniku Nagrada se može dodijeliti samo jednom. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. U slučaju da više dobitnika dijeli Nagradu, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove, a svaki dobitnik dobiva zasebnu povelju. Nagrada se dodjeljuje na Godišnjoj Skupštini HUGI-a nakon što dobitnik ili dobitnici Nagrade održe predavanje na temu nagrađenog diplomskog rada.

Prijava za Nagradu mora sadržavati:

  • životopis kandidata
  • cjeloviti diplomski rad u tiskanom i elektroničkom obliku
  • preporuku mentora diplomskog rada uz napomenu da li je diplomski rad već rezultirao znanstvenom publikacijom i/ili prezentacijom na znanstvenom skupu (priložiti navedeni znanstveni rad ili sažetak kongresnog priopćenja)

Prijave na natječaj primaju se do 30.12.2018. godine na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet
Hrvatska udruga genetičkih inženjera
Rooseveltov trg 6 10000 Zagreb
sa naznakom: „Za nagradu Zoran Zgaga“

Cjelokupnu prijavu neophodno je poslati i elektroničkom poštom na hugi@biol.pmf.hr, također do 30.12.2018. godine.

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade objavit će rezultate natječaja na mrežnim stranicama HUGI-a (www.hugi.hr) najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.

PDF poziva možete preuzeti ovdje. 

RELATED POSTS