Kolokvij za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Obavještavaju se studenti da će se kolokvij za seminar iz kolegija Organska kemija 1 održati 29.11. 2018 u 8 sati u predavaonici P-4 na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Franje Kuhača 18.