Sajam stipendija Veleposlanstva Slovačke Republike

Veleposlanstvo Slovačke Republike obavještava da će se održati 22. sajam stipendija pod nazivom „AKADÉMIA & VAPAC“ od9. do 11. listopada 2018. godine u Bratislavi, u Slovačkoj Republici.
Detaljne informacije nalaze se na internetskoj adresi.
https://mzo.hr/hr/studentski-sajam-u-bratislavi