Kontakt

doc.dr.sc. Alma Mikuška

doc.dr.sc. Alma Mikuška
Email: alma.mikuska [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 919
fax: +385 31 399 939
ured: 216 / 2. kat
Konzultacije srijedom od 10.00 do 12.00 sati